Voorkom leeruitvalle, leer konkreet.

You must first complete Juffrou.info – inleiding/intro before taking this course.

In hierdie werkswinkel span Yolandi en Sophie Breytenbach hulle kragte saam!

Waaroor handel die werkswinkel?

Kom kyk saam na ‘n menigte praktiese demonstrasies om jou klas KONKREET aan te bied! Regdeur die dag. Die fokus is op kinders van 4 jaar tot 9 jaar. Jy lees reg, die hele grondslagfase word gedek.

Al 3 vakke as konkrete aanbieding, die oorsprong van uitvalle veral by lees en skryf en hoe dit verband hou met perseptueel motoriese ontwikkeling.

Kry ook ‘n sertifikaat na afloop.

You cannot copy content of this page