Kort Kursus : Dissipline in die kleuterklas

You must first complete Juffrou.info – inleiding/intro before taking this course.

Tipe kursus : Verrykingskursus

Fokus ouderdom : 3 jaar tot 6 jaar

Fokus personeel : Hoofde, onderwysers en assistente. (Hierdie kort kursus fokus op die klas situasie en nie op ouers tuis in ‘n een-tot-een situasie nie.)

Opsomming van inhoud :

  • Wat is dissipline?
  • Wat is ouderdomgepas?
  • Wat moet ek in plek hê om dissipline te kan toepas?
  • Hoe pas ek dit toe?
  • Hoe betrek ek die ouers?
  • Wat is positiewe dissiplinering?

Sluit ‘n sertifikaat van bywoning in.

You cannot copy content of this page